System zarządzania jakością

POLITYKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
 
Przedmiotem działalności Spółki PEC Kwidzyn Sp. z o.o. jest przesył
i dystrybucja ciepła, obrót ciepłem oraz produkcja ciepła w kotłowniach lokalnych.

Misją Spółki jest dążenie do zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb klientów w zakresie dostarczania ciepła o jakości zgodnej z wymaganiami w sposób bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku.
 
Celem Spółki jest zadowolenie klienta i wzrost jego zaufania poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług z zastosowaniem procedur ciągłego doskonalenia systemu zarządzania w oparciu o zasady określone w normie PN-EN ISO 9001:2008.
 
Zadowolenie klienta oraz wzrost jego zaufania osiągamy poprzez stałe podnoszenie jakości oferowanych usług oraz utrzymywanie systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania normy ISO 9001 i ciągłe doskonalenie jego skuteczności.
 
 
Gwarancją naszej wiarygodności jako niezawodnego dostawcy jest:
 • wdrażanie w systemie ciepłowniczym miasta oraz kotłowniach lokalnych najnowszych technologii przyjaznych środowisku,
 • zgodna z zasadami jakości oraz Prawem energetycznym organizacja i nadzór procesów produkcji, przesyłu i przetwarzania energii cieplnej,
 • systematyczna kontrola jakości dostaw ciepła.
 
Poprzez orientację na klienta i podejście procesowe do zarządzania gwarantujemy, że zamierzona jakość usług przez nas oferowanych będzie osiągana.
 
Wdrożony przez nas system zarządzania jakością jest świadectwem:
 • solidności i wiarygodności Spółki wobec Odbiorców,
 • spełniania standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z przepisami prawa energetycznego i udzielonymi Spółce koncesjami, dbałości o optymalizację ponoszonych kosztów,
 • stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • ciągłego doskonalenia oraz wzrostu efektywności i skuteczności realizowanych procesów i działań.
Pogoda Kwidzyn z serwisu
Telefon alarmowy
993
Zadzwoń, aby zgłosić awarię
Nasza centrala
(55) 279-38-47
Dane teleadresowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn
tel. centrala: (55) 279-38-47
telefon alarmowy: 993
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że sieć ciepłownicza eksploatowana przez PEC Kwidzyn ma 47 km długości.
 • Czy wiesz, że ogrzewanie obiektów za pomocą ciepła z m.s.c. jest najbezpieczniejsze.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn posiada dwie elektrownie słoneczne.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn dostarcza ciepło na terenie Kwidzyna od 1975r.
 • Czy wiesz, że można ubiegać się o dotację celową z Urzędu Miasta na przyłączenie obiektu do m.s.c.
 • Czy wiesz, że większość ciepłomierzy służących do rozliczenia zużycia ciepła jest odczytywanych radiowo.
 • Czy wiesz, że Odbiorca posiadający własny węzeł cieplny sam decyduje kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy w jego obiekcie.

PEC Kwidzyn, ul. Słoneczna 1,

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279-38-47

e-mail pec@peckwidzyn.pl

© 2015 All Rights Reserved. PEC Kwidzyn

Projekt i wykonanie Luk-Art.pl