Organy Spółki

 
Władze Spółki:
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd
Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki PEC. Właścicielem Spółki jest Miasto Kwidzyn, które na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Burmistrz Miasta Kwidzyna.
 
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco - kontrolno - doradczym, powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z trzech osób powołanych przez Zgromadzenie Wspólników, z których jedną wybierają pracownicy Spółki.
 • Przewodniczący: Sławomir Zdral
 • Sekretarz: Robert Woźniak
 • Członek: Monika Ośmiałowska
 
Zarząd
Zarząd jest organem wykonawczo – zarządzającym, dwuosobowym powoływanym przez Radę Nadzorczą.
 
 

Prezes Zarządu
Grzegorz Hejna

Wiceprezes Zarządu
Bogusław Franckowski
 
Pogoda Kwidzyn z serwisu
Telefon alarmowy
993
Zadzwoń, aby zgłosić awarię
Nasza centrala
(55) 279-38-47
Dane teleadresowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn
tel. centrala: (55) 279-38-47
telefon alarmowy: 993
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że sieć ciepłownicza eksploatowana przez PEC Kwidzyn ma 47 km długości.
 • Czy wiesz, że ogrzewanie obiektów za pomocą ciepła z m.s.c. jest najbezpieczniejsze.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn posiada dwie elektrownie słoneczne.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn dostarcza ciepło na terenie Kwidzyna od 1975r.
 • Czy wiesz, że można ubiegać się o dotację celową z Urzędu Miasta na przyłączenie obiektu do m.s.c.
 • Czy wiesz, że większość ciepłomierzy służących do rozliczenia zużycia ciepła jest odczytywanych radiowo.
 • Czy wiesz, że Odbiorca posiadający własny węzeł cieplny sam decyduje kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy w jego obiekcie.

PEC Kwidzyn, ul. Słoneczna 1,

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279-38-47

e-mail pec@peckwidzyn.pl

© 2015 All Rights Reserved. PEC Kwidzyn

Projekt i wykonanie Luk-Art.pl