Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.
82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę kompletów montażowych systemu rur preizolowanych do montażu odcinków sieci ciepłowniczej.


Formularz SIWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Pan Leszek Dondziak – tel. 694 969 241 w godz. 07.00 – 15.00,
Pani Aleksandra Skierkowska - tel. 694 969 582 w godz. 07.00 – 15.00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn, ul. Słoneczna, Sekretariat Zarządu (piętro).
Termin składania ofert: 12 kwietnia 2017 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: 15 maja 2017 r.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SIWZ

Kwidzyn 30 marca 2017
Zarząd Spółki

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E


Dnia 20 kwietnia 2017 r., o godz. 11:00 w budynku PEC-u Kwidzyn przy ul. Słonecznej 1 w Kwidzynie w sali konferencyjnej odbędzie się licytacja:

Samochodu ciężarowego RENAULT KANGOO


zarejestrowanego, Rok produkcji 2001,Pojemność skokowa 1390,00 cm3, Moc 55,00 kW, Przebieg 119704 km, Rodzaj paliwa:benzyna
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej – 3 000,00 zł (brutto).
Do przebicia ceny wymagane jest jedno postąpienie o wartości 250,00 zł brutto.
Licytant przystępujący do przetargu powinien przedłożyć kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu w chwili otwarcia przetargu) dla osoby fizycznej. Przedstawiciel osoby prawnej przystępujący do przetargu zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do reprezentowania tej osoby w przetargu.
W terminie 7 dni przed dniem licytacji można oglądać pojazd w dni robocze w godzinach od 07:00 do 14:00 w PEC Kwidzyn przy ul. Słonecznej 1.
Szczegółowych informacji udziela p. Jan Gargula pod nr tel. 728 436 130.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

Bogusław Franckowski
Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kwidzynie, informuje, że posiada do sprzedaży:
4 zbiorniki paliwowe o pojemności 2 000 L kazdy oraz olej opałowy w ilosci 2 000 L,
Wyłączenie do celów grzewczych- CENA DO UZGODNIENIA.

Szczegółowe informacje udziela:
PAN JAN GARGULA pod nr tel. 728-436-130.


Pogoda Kwidzyn z serwisu
Telefon alarmowy
993
Zadzwoń, aby zgłosić awarię
Nasza centrala
(55) 279-38-47
Dane teleadresowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn
tel. centrala: (55) 279-38-47
telefon alarmowy: 993
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Ciekawostki
  • Czy wiesz, że sieć ciepłownicza eksploatowana przez PEC Kwidzyn ma 47 km długości.
  • Czy wiesz, że ogrzewanie obiektów za pomocą ciepła z m.s.c. jest najbezpieczniejsze.
  • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn posiada dwie elektrownie słoneczne.
  • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn dostarcza ciepło na terenie Kwidzyna od 1975r.
  • Czy wiesz, że można ubiegać się o dotację celową z Urzędu Miasta na przyłączenie obiektu do m.s.c.
  • Czy wiesz, że większość ciepłomierzy służących do rozliczenia zużycia ciepła jest odczytywanych radiowo.
  • Czy wiesz, że Odbiorca posiadający własny węzeł cieplny sam decyduje kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy w jego obiekcie.

PEC Kwidzyn, ul. Słoneczna 1,

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279-38-47

e-mail pec@peckwidzyn.pl

© 2015 All Rights Reserved. PEC Kwidzyn

Projekt i wykonanie Luk-Art.pl