Zadania Biura Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta udostępnia wszelkie informacje z zakresu:
 • procedury i kosztów przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej,
 • warunków dostarczania ciepła,
 • kosztów dostarczania ciepła,
 • trybu zawierania umów sprzedaży ciepła,
 • awarii i przewidywanego czasu ich usunięcia.
 
Ponadto w Biurze Obsługi Klienta można:
 • otrzymać odpowiednie formularze i druki,
 • zawrzeć Umowę Sprzedaży ciepła,
 • skorzystać z porady związanej z ustaleniem mocy zamówionej,
 • otrzymać aktualną taryfę dla ciepła,
 • sprawdzić swoją fakturę za ciepło,
 • załatwić wszelkie sprawy z zakresu zawartych umów.
 
Biuro Obsługi Klienta mieści się w siedzibie Spółki w Kwidzynie przy ul. Słonecznej 1, w Dziale Obsługi Odbiorców na 1 piętrze i jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. 
 
Tel. 55-279-38-47
numery wewnętrzne:  1150, 1151, 1152
E-mail: bok@peckwidzyn.pl
 
PEC Kwidzyn informuje, że dla Spółki właściwym podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów z Odbiorcami w gospodarstwach domowych jest Koordynator do spraw negocjacji, działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl.
Pogoda Kwidzyn z serwisu
Telefon alarmowy
993
Zadzwoń, aby zgłosić awarię
Nasza centrala
(55) 279-38-47
Dane teleadresowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn
tel. centrala: (55) 279-38-47
telefon alarmowy: 993
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że sieć ciepłownicza eksploatowana przez PEC Kwidzyn ma 47 km długości.
 • Czy wiesz, że ogrzewanie obiektów za pomocą ciepła z m.s.c. jest najbezpieczniejsze.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn posiada dwie elektrownie słoneczne.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn dostarcza ciepło na terenie Kwidzyna od 1975r.
 • Czy wiesz, że można ubiegać się o dotację celową z Urzędu Miasta na przyłączenie obiektu do m.s.c.
 • Czy wiesz, że większość ciepłomierzy służących do rozliczenia zużycia ciepła jest odczytywanych radiowo.
 • Czy wiesz, że Odbiorca posiadający własny węzeł cieplny sam decyduje kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy w jego obiekcie.

PEC Kwidzyn, ul. Słoneczna 1,

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279-38-47

e-mail pec@peckwidzyn.pl

© 2015 All Rights Reserved. PEC Kwidzyn

Projekt i wykonanie Luk-Art.pl