Węzły cieplne

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących przyłącze ciepłownicze znajdującą się na zewnątrz obiektu z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział dostarczonego siecią i przyłączem ciepłowniczym ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych, a także miejscowa regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod względem bezpieczeństwa procesu rozdziału energii i pracy poszczególnych urządzeń. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są urządzenia służące do:
 • wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorcami
 • odcięcia dopływu czynnika,
 • oczyszczania dopływającego czynnika,
 • zmiany parametrów czynnika,
 • kontroli bezpieczeństwa,
 • pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów (temperatur, ciśnień, przepływów).
Na zdjęciu został przedstawiony schemat przykładowego węzła cieplnego:
 
 
Zgodnie z wymaganiami Spółki pomieszczenie w którym znajduje się węzeł cieplny  powinno zostać przygotowane zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa węzłów cieplnych.

W instalacjach ciepłej wody użytkowej, niezależnie od źródła jej podgrzewu, istnieje ryzyko namnażania się struktur drobnoustrojów, które w szczególnych okolicznościach mogą zagrażać zdrowiu użytkowników instalacji. Warunki sprzyjające rozwojowi bakterii mogą występować w instalacjach ciepłej wody i urządzeniach o niskim natężeniu przepływu oraz w odcinkach instalacji działających okresowo. Jedną z bakterii mogących powodować zagrożenie dla zdrowia użytkowników jest Legionella.

Metody dezynfekcji instalacji to między innymi: odkażanie chemiczne, dezynfekcja za pomocą promieni ultrafioletowych UV lub przegrzew termiczny.

W załączeniu znajduje się fragment książki: „Projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych” autorstwa Władysława Szaflika szerzej omawiająca zagadnienie zagrożenia bakteriami Legionella.


PEC Kwidzyn przygotowuje się do świadczenia usługi dodatkowej - dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody.

      *   Dziękujemy Wydawnictwie - Ośrodkowi Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie"               za wyrażenie zgody na publikację fragmentu treści książki.
Pogoda Kwidzyn z serwisu
Telefon alarmowy
993
Zadzwoń, aby zgłosić awarię
Nasza centrala
(55) 279-38-47
Dane teleadresowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn
tel. centrala: (55) 279-38-47
telefon alarmowy: 993
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że sieć ciepłownicza eksploatowana przez PEC Kwidzyn ma 47 km długości.
 • Czy wiesz, że ogrzewanie obiektów za pomocą ciepła z m.s.c. jest najbezpieczniejsze.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn posiada dwie elektrownie słoneczne.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn dostarcza ciepło na terenie Kwidzyna od 1975r.
 • Czy wiesz, że można ubiegać się o dotację celową z Urzędu Miasta na przyłączenie obiektu do m.s.c.
 • Czy wiesz, że większość ciepłomierzy służących do rozliczenia zużycia ciepła jest odczytywanych radiowo.
 • Czy wiesz, że Odbiorca posiadający własny węzeł cieplny sam decyduje kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy w jego obiekcie.

PEC Kwidzyn, ul. Słoneczna 1,

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279-38-47

e-mail pec@peckwidzyn.pl

© 2015 All Rights Reserved. PEC Kwidzyn

Projekt i wykonanie Luk-Art.pl